Uppfyllnad/Höjning

Uppfyllnad/Höjning

Alla produkter för att t ex. fylla ut ett bjälklag, ljuta en platta eller höja ett golv till önskad nivå
En konstruktion ifrån NAXB & EPS Cement där du når önskad höjdnivå, får en stabil massiv konstruktion och samtidigt isolerar.

Gör i följande steg:
-Ifall det finns trä eller andra organiska material som kommer gjutas in, täck dessa med plast
-Är det direkt på mark, täck med geotextil
-Gjut minst 3cm med EPS cement
-Armera med rotnät eller glasfibernät
-Slå fast rotnätet med EPS hullingar
-Fäst nivåmarkörer på EPS hullingarna och klipp efter önskad sluthöjd
-Spackla minst 2cm eller till önskad höjd. Vid högre än 3cm, spackla i flera omgångar
-Skrapa av spacklets yta och låt härda

Tips:
-Använd vattendoserare för enklare beredning.
-Vid små volymer kan EPS'en blandas i sopsäck.
-Glasfibernätet skall läggas med lite luft från golvet så att armeringen hamnar en bit in i konstruktionen.
-Om spacklet har fibrer ska en slät bredspackel användas. Tandade spacklar riskerar att klumpa ihop fibrerna.