Personal Interkakel Göteborg

Personal Göteborg

Contact Information
Stina Järnfors

Stina Järnfors

Platschef

031-752 05 14

stina@interkakel.com

Anna Kjällström

Anna Kjällström

Säljare

031-752 05 27

anna.k@interkakel.com

Emelie Lindau

Emelie Lindau

Föräldraledig

031-752 05 00

goteborg@interkakel.com

Michael Bergqvist

Michael Bergqvist

Yrkessäljare/arkitekt

031-752 05 19

michael@interkakel.com

Elias Jonsson

Elias Jonsson

Yrkesbutik

031-752 05 25

elias@interkakel.com