Personal

Personal

Huvudkontor

samt säljare för ÅF, arkitekt och projekt

Växel: 0771-300 200

 

Alingsås

0322-63 31 30 | alingsas@interkakel.com
 

Borås

033-13 74 80 | boras@interkakel.com
 

Falun

023-645 64 | falun@interkakel.com
 

Gävle

026-10 55 70 | gavle@interkakel.com
 

Göteborg

031-752 05 00 | goteborg@interkakel.com
 

Stockholm

08-86 36 50 | stockholm@interkakel.com
 

Sundsvall

060-6060030 | sundsvall@interkakel.com
 

Örebro

019-10 59 90 | orebro@interkakel.com
 

Centrallager

0771-300 210 | order@interkakel.com