Flytande konstruktion

Flytande konstruktion

Alla produkter du behöver för att spackla/avjämna på ett golvvärmesystem med plåtar.
Då plåtarna kan skadas utav spacklet krävs det att dessa täcks innan avjämning. Ett alternativ är NAXB's konstruktion för flytande konstruktion.

Gör i följande steg:
-Installera kantlisten och vid behov avstängarlister
-Täck golvet med Geotextilen och tejpa skarvarna
-Armera golvet med rotnätet
-Flytspackla till önskad nivå
-Skrapa av ytan och låt härda
-Skär av kantlisten i höjd med spacklet

Tips:
-Använd vattendoserare för smidigare beredning utav spacklet.
-Om spacklet har fibrer ska en slät bredspackel användas. Tandade spacklar riskerar att klumpa ihop fibrerna.