EPS Cement

EPS Cement

EPSCement® är självuttorkande.
Allt vatten i blandningen förbrukas vid cementhärdningen.
Avjämning eller slipsats kan därför läggas redan efter ca 12 timmar och beläggning av konstruktionen inom 2-4 dagar, vilket kan jämföras med 3-6 veckor för vanlig betong (som egentligen aldrig blir riktigt torr).